POLSKA MŁODYCH

 

Młode pokolenie to przyszłość dla Polski i szansa dalszego rozwoju.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • bezpłatnym Internetem dla młodzieży

 • zwolnieniem młodych przedsiębiorców ze składek ZUS i NFZ

 • dotacjami dla „startupów”

 

ZDROWIE POLAKÓW

 

Zdrowie to skarb nasz bezcenny, dlatego musimy o nie zadbać.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • maksymalnie 60-minutowym dostępem do SOR

 • maksymalnie 21-dniowym czasem oczekiwania na wizytę do specjalistów

 • wsparciem dla rolników i producentów żywności ekologicznej

 

POLSKA WYŻSZYCH ZAROBKÓW

 

Nasz region znany jest z pracowitości. Praca jest dla nas tym, co budzi szacunek i pozwala egzystować, ale przede wszystkim jest wartością decydującą o naszej godności. O tą godność chcę zabiegać.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • niższymi podatkami za pracę i wzrostem wynagrodzeń

 • ograniczeniem składek i podatków do 35 proc. pensji

 • przeciwdziałaniem wykluczeniu zawodowemu ludzi, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego

 

PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA

 

Przedsiębiorczość to nasza cecha, która pozwala nam efektywnie konkurować na wielu rynkach gospodarczych. Musimy ją wspierać i pielęgnować, a także doceniać umiejętność podejmowania samodzielnych inicjatyw wśród młodego pokolenia.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • zwolnieniem inwestujących firm z podatku CIT

 • obniżką składki ZUS dla małych firm

 • zwiększeniem inwestycji zagranicznych w obszarze zaawansowanych technologii

 

EKOLOGICZNA POLSKA i ŚLĄSK

 

By żyło się lepiej naszym dzieciom i wnukom, musimy spojrzeć na Polskę i nasz Śląsk z innej perspektywy - w pełni docenić istotę naszego regionu, czyli potencjał środowiska naturalnego, walory przyrodnicze i mieszkających tu ludzi.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • zwiększeniem ilości terenów zielonych i rekreacyjnych

 • zmniejszeniem ceny energii elektrycznej dla celów grzewczych oraz dofinansowaniem do instalacji proekologicznych

 • intensywnym pozyskiwaniem środków finansowych na restrukturyzację i rozwój regionalny

 

GÓRNICTWO

 

Górnictwo ukształtowało zarówno otaczający nas krajobraz, jak też naszą tradycję i kulturę. Zasoby Śląskiej Ziemi oraz mieszkający tu ludzie są wielkim potencjałem i istotą naszego regionu. Nie zatraćmy tego.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • docenieniem roli górnictwa, również poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii

 • rozwojem specjalistycznego szkolnictwa koniecznego dla rozwoju tego sektora

 • zakazem importu węgla kamiennego

 

POLSKA OŚWIATA

 

Wysoki poziom edukacji na każdym poziomie jest gwarancją konsekwentnego wielopłaszczyznowego rozwoju. Jako kraj posiadamy duży potencjał intelektualny, na którym możemy bazować. Wykorzystajmy go i dla dobra Polski wdrażajmy rozwiązania techniczne i naukowe.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • docenieniem finansowym roli nauczycieli, naukowców oraz pozostałych pracowników szkół na każdym poziomie oraz przedszkoli w procesie kształcenia

 • zmianą programów nauczania, które powinni tworzyć fachowcy, a nie politycy

 • promocją uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz pomocą dla osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los

 

WOLNA POLSKA KULTURA

 

Kultura na wysokim poziomie jest dziś sekowana i blokowana.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • Brakiem cenzury

 • mediami publicznymi dla obywateli, nie dla partii

 • 50-cio procentowym kosztem uzyskania przychodu

 

POLSKA SENIORALNA

 

Seniorzy to nasz niedoceniony skarb, to seniorzy pracowali dla naszego dobra, musimy zadbać o seniorów.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • czekiem na opiekę nad seniorem w wysokości ponad 1000 zł

 • zwolnienie z PIT emerytur seniorów pracujących

 • wsparciem dla seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji społecznych i stowarzyszeń

 

 

SPORT

 

Sport jest alternatywą i lekiem na rozwijające się patologie społeczne. Niech aktywność fizyczna stanie się sposobem na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, dzięki czemu przegonimy nawet najbardziej zabieganą codzienność.

Głosując na mnie, jesteś za:

 • rozwojem infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

 • uatrakcyjnieniem oferty klubów sportowych poprzez zróżnicowanie dyscyplin sportowych

 • zwiększeniem ilości atrakcyjnych imprez promujących rywalizację sportową wśród amatorów

Program

 

KOALICJA OBYWATELSKA 

 

 

Copyrigth 2019 by Marek Profaska. All rights reserved.

48 123 123 123

Marek Profaska

#DRUŻYNAJUTRA