Moje największe sukcesy: W życiu osobistym wspaniała,

kochająca się rodzina. W zakresie działalności samorządowej realizacja szeregu działań w wyniku moich inicjatyw i wniosków, pełnienie funkcji wicestarosty Powiatu Rybnickiego (2014-nadal) oraz przewodniczącego Rady Miejskiej (2007-2014). Inicjowanie

i nadzór inwestycji i remontów drogowych oraz oświatowych na terenie Powiatu Rybnickiego. Praca naukowa zwieńczona licznymi publikacjami w periodykach krajowych i zagranicznych.

 

Cechy charakteru: Rozważny, pracowity, odpowiedzialny.

Dlaczego kandyduję?  Kandyduję w odpowiedzi głos wielu Mieszkańców i Samorządowców, którzy mobilizują mnie do dalszego skutecznego działania, zdecydowałem się na kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jako bezpartyjny samorządowiec znając aktualne problemy, a równocześnie mając na uwadze przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków pragnę działać dla dobra Mieszkańców.

Działalność społeczna: Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Czerwionce-Leszczynach – przewodniczący Rady Programowej
(od 2013 do nadal), Fundacja „Ramża" w Czerwionce-Leszczynach - wiceprzewodniczący Rady Fundacji (od 2009 do nadal), Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej - prezes zarządu (od 2005 do nadal), OSP Dębieńsko Wielkie – członek honorowy (od 2010 do nadal), Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny – członek (od 2008 do nadal).

 

 

Marek Bogusław Profaska

 

Wiek: 50 lat

Miejsce urodzenia: Knurów

Miejscowość zamieszkania: Czerwionka-Leszczyny

Wykształcenie: wyższe, doktor nauk technicznych

Wykonywany zawód: nauczyciel akademicki (aktualnie urlop bezpłatny)

Funkcja Powiat Rybnicki: Wicestarosta

Rodzina: żona Anna, córka Karolina

 

Hobby, sposób na spędzanie wolnego czasu: Moją pasją są podróże, zarówno te bliskie, pozwalające na odkrywanie piękna naszego regionu i kraju, jak i te dalsze, ukazujące walory świata. Podróże w moim przekonaniu uczą szacunku do ludzi, ich zwyczajów i tradycji, zmuszają też do przemyśleń nad naszym dziedzictwem kulturowym i skłaniają do refleksji nad codziennością, aby nie przemykała nam przez palce.

 

Pełnione funkcje publiczne i społeczne: wicestarosta Powiatu Rybnickiego (2014-nadal); przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach dwu kadencji (2007-2010),
(2010-2014); wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (2006-2007); wiceprzewodniczący Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego (2010-2014), przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko dwóch kadencji (2004-2008), (2008-2012); członek Rady Dzielnicy Dębieńsko (2012-nadal).

 

 

O mnie

 

KOALICJA OBYWATELSKA 

 

 

Copyrigth 2019 by Marek Profaska. All rights reserved.

48 123 123 123

Marek Profaska

#DRUŻYNAJUTRA