Działania w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - powstanie nowych pracowni:

 

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor ) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym, stół monterski antystatyczny, komputer przenośny, drukarkę monochromatyczną.

  

Mała sala komputerowa - wyposażona w sprzęt w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego”. Pracownie wykorzystuje się jako pracownie poligraficzną (drukarka, laminarka, bindownica wykorzystywane przy składaniu gazetki szkolnej).

 

Pracownia gastronomiczna - w ramach projektu pracownię całościowo wyremontowano oraz wyposażono w stoły robocze zintegrowane ze zlewem jednokomorowym, kuchnie indukcyjne z piekarnikiem, zmywarkę kapturową, piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczo–mroźniczą, robot kuchenny wieloczynnościowy, szatkownicę, zestaw: pakowarka próżniowa i urządzenie

Sous – Wide, ekspres ciśnieniowy do kawy, szafę magazynową dwudzielną.

 

Pracownia obróbki cieplnej i spawalnictwa (Kuźnia i narzędziownia) - w ramach projektu powstały profesjonalne stanowiska spawalnicze (stoły spawalnicze z systemami filtrowentylacyjnymi). Pracownię wyposażono w spawarki umożliwiające spawanie metodami MMA, MIG/MAG, TIG. Zakupiono także palenisko kowalskie z okapem. Przeprowadzono gruntowny remont.

 

Pracownia elektryczna - w ramach projektu przeprowadzono kompleksowy remont dwóch poziomów pracowni. Zakupiono 6 stołów ślusarskich wraz z niezbędnym sprzętem do prowadzenia zajęć z obróbki ręcznej metali. Zakupiono również 6 stołów pomiarowo-montażowych oraz wysokiej jakości sprzęt elektryczny, umożliwiający przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, komputery przenośne, wysokiej jakości urządzenie wielofunkcyjne.

 

Pracownia aplikacji komputerowych - w ramach projektu zakupiono 14 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym, komputer przenośny, drukarkę wielofunkcyjną. 

 

Pracownia multimedialna do organizacji reklamy - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stacji graficznych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym. Każda stacja wyposażona została w specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej. Pracownia wyposażona została również

w ploter, wysokiej jakości drukarkę oraz tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny.

 

Pracownia ekonomiczna i techniki biurowej - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz wysokiej jakości urządzenie wielofunkcyjne (m in. drukarka, skaner).

 

Pracownia hotelarska - w ramach projektu wykonano profesjonalną zabudowę baru, zakupiono chłodziarko–zamrażarkę, zmywarkę gastronomiczną, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę elektryczną oraz pomocnik kelnerski z wyposażeniem.

 

Pracownia analityczna - w ramach projektu zakupiono wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia badań analitycznych: komorę laminarną, wytrząsarkę laboratoryjną, wirówkę laboratoryjną, spektrofotometr UV-VIS, lampę UV do chromatografii cienkowarstwowej oraz polarymetr.

 

Przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Nowe Sale w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach

 

Sala Doświadczania Świata -  wyposażona w wyspę światłowodów, basen, niebo, kolumnę ścieżkę świetlno-dźwiękową. Terapia

w Sali dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, wpływa pozytywnie na pamięć, koncentrację oraz chęć podejmowania aktywności.

 

Sala Integracji Sensorycznej - wyposażona w specjalistyczny sprzęt, celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Dzięki terapii dziecko może poprawić: funkcjonowanie emocjonalne, uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość i samoocenę. 

 

Sala muzykoterapii - wyposażona w różnorodne instrumenty muzyczne. Odbywają się w niej zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia ruchowe i koło muzyczne.

 

Pracownia biofeedback - wyposażona w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany na zajęciach rewalidacji. Metoda usprawnia pracę mózgu oraz pamięć i koncentrację. 

 

Sala zabaw - służąca relaksacji oraz trenowaniu umiejętności wspólnej zabawy – wyposażono dodatkowo w podłogę interaktywną, zestaw rewalidacyjny, wykorzystywany do usprawniania zaburzonych funkcji.

 

Sala do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju - specjalnie zaaranżowania i wyposażona w środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z małym dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

Działalność

Działania na rzecz  placówek oświatowych, sportu oraz przebudowy dróg przeprowadzone przez Powiat Rybnicki

w kadencji 2014-2018 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

ul. Zabrzańska

Przebudowa drogi powiatowej 5343S na długości 1973 m wykonana za kwotę 1.953.999,99 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. ks. Pojdy - Ligonia na rondo

 

ul. Ornontowicka (I ETAP)

Remont drogi powiatowej 5341S na długości 1003 m wykonana za kwotę 1.990.000,00 zł

ul. Ornontowicka (II ETAP)

Remont drogi powiatowej 5341S na długości 990 m wykonana za kwotę1.759.374,40 zł

ul. Armii Krajowej

Przebudowa drogi powiatowej 5625S na długości 2371 m wykonana za kwotę 1.865.731,48 zł

Drogi

Oświata

Sport

ul. Przemysłowa

Remont drogi powiatowej 5621S na długości 427 m wykonana za kwotę1.345.551,02 zł

ul. Cmentarna

Remont drogi powiatowej 5627S na długości 430 m wykonana za kwotę872.755,39 zł

ul. Ks. Pojdy

Remont odcinka drogi powiatowej 5613S na długości 402 m wykonana za kwotę 636.493,60 zł

ul. Furgoła

Remont drogi powiatowej nr 5343S na długości 470 m wykonana za kwotę 548.727,37 zł

ul. Prosta

Remont drogi powiatowej nr 5341S na długości 220 m wykonana za kwotę 406.159,33 zł

ul. Bełkowska

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S na długości 700 m wykonana za kwotę 398.000 zł

ul. Ks. Pojdy

Remont ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 5613S na długości 56 m wykonana za kwotę 83.641,69 zł

Pozostałe remonty drobne w kadencji 2014-2018

Pozostałe bieżące remonty nawierzchni, chodników, kanalizacji, wycinki drzew i inne prace drogowe wyniosły ponad 2.000.000 zł

48 123 123 123

Marek Profaska

#DRUŻYNAJUTRA

Budowa boiska/stadionu wielofunkcyjnego do piłki nożnej oraz lekkiej atletyki z czterotorową tartanową bieżnią, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą, umożliwiający codzienny trening oraz organizację różnorodnych imprez sportowo – rekreacyjnych. Budowa zrealizowana w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

 

KOALICJA OBYWATELSKA 

 

 

Copyrigth 2019 by Marek Profaska. All rights reserved.