Sport

Działania na rzecz sportu w kadencji 2014-2018 w ramach Powiatu Rybnickiego
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Budowa boiska/stadionu wielofunkcyjnego do piłki nożnej oraz lekkiej atletyki z czterotorową tartanową bieżnią, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą, umożliwiający codzienny trening oraz organizację różnorodnych imprez sportowo – rekreacyjnych.
Budowa zrealizowana w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Zdjęcia pochodzą ze strony: www.zscl.pl

Copyright © 2018  Marek Profaska. All Rights Reserved.