Oświata

Działania na rzecz szkolnictwa w kadencji 2014-2018 w ramach Powiatu Rybnickiego
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Działania w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - powstanie nowych pracowni:

 

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor ) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym, stół monterski antystatyczny, komputer przenośny, drukarkę monochromatyczną. 
 

Mała sala komputerowa - wyposażona w sprzęt w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego”. Pracownie wykorzystuje się jako pracownie poligraficzną (drukarka, laminarka, bindownica wykorzystywane przy składaniu gazetki szkolnej).

Pracownia gastronomiczna - w
 ramach projektu pracownię całościowo wyremontowano oraz wyposażono w stoły robocze zintegrowane ze zlewem jednokomorowym, kuchnie indukcyjne z piekarnikiem, zmywarkę kapturową, piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczo – mroźniczą, robot kuchenny wieloczynnościowy, szatkownicę, zestaw: pakowarka próżniowa i urządzenie Sous – Wide, ekspres ciśnieniowy do kawy, szafę magazynową dwudzielną.

 

Pracownia obróbki cieplnej i spawalnictwa (Kuźnia i narzędziownia) - w ramach projektu powstały profesjonalne stanowiska spawalnicze (stoły spawalnicze z systemami filtrowentylacyjnymi). Pracownię wyposażono w spawarki umożliwiające spawanie metodami MMA, MIG/MAG, TIG. Zakupiono także palenisko kowalskie z okapem. Przeprowadzono gruntowny remont.

 

Pracownia elekryczna - w ramach projektu przeprowadzono kompleksowy remont dwóch poziomów pracowni. Zakupiono 6 stołów ślusarskich wraz z niezbędnym sprzętem do prowadzenia zajęć z obróbki ręcznej metali. Zakupiono również 6 stołów pomiarowo-montażowych oraz wysokiej jakości sprzęt elektryczny, umożliwiający przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, komputery przenośne, wysokiej jakości urządzenie wielofunkcyjne.

 

Pracownia aplikacji komputerowych - w ramach projektu zakupiono 14 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym, komputer przenośny, drukarkę wielofunkcyjną.
 

Pracownia multimedialna do organizacji reklamy - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stacji graficznych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym. Każda stacja wyposażona została w specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej. Pracownia wyposażona została również w ploter, wysokiej jakości drukarkę oraz tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny.

 

Pracownia ekonomiczna i techniki biurowej - w ramach projektu zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych (komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor) oraz wysokiej jakości urządzenie wielofunkcyjne (m in. drukarka, skaner).

 

Pracownia hotelarska - ramach projektu wykonano profesjonalną zabudowę baru, zakupiono chłodziarko–zamrażarkę, zmywarkę gastronomiczną, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę elektryczną oraz pomocnik kelnerski z wyposażeniem.

Pracownia analityczna - w ramach projektu zakupiono wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia badań analitycznych: komorę laminarną, wytrząsarkę laboratoryjną, wirówkę laboratoryjną, spektrofotometr UV-VIS, lampę UV do chromatografii cienkowarstwowej oraz polarymetr.


Przystosowanie toalety do potrzeb osób niepołnosprawnych 

 

Nowe Sale w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach

Sala Doświadczania Świata -  wyposażona w wyspę światłowodów, basen, niebo, kolumnę ścieżkęi świetlno-dźwiękową. Terapia w Sali dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, wpływa pozytywnie na pamięć, koncentrację oraz chęć podejmowania aktywności.

Sala Integracji Sensorycznej - wyposażona w specjalistyczny sprzęt, celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Dzięki terapii dziecko może poprawić: funkcjonowanie emocjonalne, uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość i samoocenę. 

Sala muzykoterapii - wyposażona w różnorodne instrumenty muzyczne. Odbywają się w niej zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia ruchowe i koło muzyczne.

Pracownia biofeedback - wyposażona w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany na zajęciach rewalidacji. Metoda usprawnia pracę mózgu oraz pamięć i koncentrację. 

Sala zabaw - służąca relaksacji oraz trenowaniu umiejętności wspólnej zabawy – wyposażono dodatkowo w podłogę interaktywną, zestaw rewalidacyjny, wykorzystywany do usprawniania zaburzonych funkcji.

Sala do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju - specjalnie zaaranżowania i wyposażona w środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z małym dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

Zdjęcia pochodzą ze strony: zss-leszczyny.edupage.org

Copyright © 2018  Marek Profaska. All Rights Reserved.