TSZD

Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej
ul. Borowa 4
44-230 Czerwionka-Leszczyny dz.Dębieńsko 
tel. 609-130-910
Celem Towarzystwa jest:

1)      propagowanie i utrwalanie kultury lokalnej,

2)      integrowanie społeczności lokalnej,

3)      analiza i badania przeszłości Dębieńska i okolic,

4)      wspieranie edukacji regionalnej,

5)      zbieranie i gromadzenie dokumentów, przedmiotów, pamiątek o charakterze lokalnym,

6)      ochrona zabytków, pomników, pamiątek oraz miejsc szczególnych,

7)      rozpowszechnianie pamięci o ludziach zasłużonych dla społeczności lokalnej,

8)      wspomaganie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, sportowej i rekreacyjnej,

9)      promocja Dębieńska i okolic,

10)  prowadzenie działań na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społecznościami,

11)  pobudzenie rozwoju gospodarczego dla utworzenia nowych miejsc pracy,

12)  upowszechnienie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowych.

 

Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:

1)      współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi, sportowymi oraz szkołami,

2)      inicjowanie i popieranie badań naukowych związanych z miejscowością Dębieńsko jak również okolicznymi miejscowościami,

3)      prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinach kultury, edukacji regionalnej, nauki, oświaty, sportu i rekreacji,

4)      opiekowanie się miejscowymi zabytkami, pamiątkami historycznymi i kulturalnymi,

5)      organizowanie szeroko pojętych działań promujących Dębieńsko i okolice,

6)      współdziałanie z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz władzami samorządowymi,

7)      współpracę z inwestorami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Stowarzyszenie liczy ponad 35 członków.

Wybrany Zarząd Towarzystwa Symapatyków Ziemi Dębieńskiej:

        Prezes  - Marek Profaska

Z-ca Prezesa - Romuald Stencel

Z-ca Prezesa - Jerzy Krzyżowski

Sekretarz      - Justyna Domżoł

 

WYDAWNICTWA

 

 
Bolesław Profaska - "Dzieje Dębieńska", ARW "Vectra", Czerwiona-Leszczyny 1998,    
  rec. dr Piotr Greiner, ISBN 83-907686-8-2
 
 
           Bolesław Profaska (tłumaczenie) 
"Kronika Szkolna i gminna Szkoły Elementarnej
    w Dębieńsku Wielkim założona w 1865r."  
     reprint (1865-1911), ARW "Vectra", 
    Czerwiona-Leszczyny 2006,
    ISBN 83-922220-7-5
 
 
Praca zbiorowa pod red. Bolesława Profaska
- "Dębieńsko w dawnej fotografii"
album, ARW "Vectra", Czerwiona-Leszczyny 2006,
ISBN 83-922220-8-3

 

                      
Bolesława Profaska
Folder opisujący całość działań w ramach obchodów Jubileuszu
700-lecia Dębieńska oraz najważniejsze daty z historii miejscowości.
(16 stron, kreda, kolor)
                     
Jerzy Krzyżowski, Marek Profaska, Bogdan Bukowski

Folder opisujący 100 letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębieńsku Wielkim. (16 stron, kreda, kolor)

                     
Marek Profaska, Longin Szczepanek,
Krystian Dyrda, Jaromin Otręba

Folder opisujący 100 letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębieńsku Starym. (16 stron, kreda, kolor)

 

MENU

Ogłoszenia


Chcesz być informowany o nowościach na stronie? Zapisz się do naszego newslettera.

   Wydarzenia  | O mnie  | Galeria  | TSZD  | Linki  | Kontakt
Copyright © 2007 Marek Profaska.
Wykonanie: www.studiotomcom.pl