Drogi

Działania na rzecz remontów i przebudowy dróg przeprowadzone przez Powiat Rybnicki w kadencji 2014-2018 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

ul. Zabrzańska

Przebudowa drogi powiatowej 5343S na długości 1973 m wykonana za kwotę 1.953.999,99 zł

ul. Armii Krajowej

Przebudowa drogi powiatowej 5625S na długości 2371 m wykonana za kwotę 1.865.731,48 zł


ul. Ornontowicka (I ETAP)

Remont drogi powiatowej 5341S na długości 1003 m wykonana za kwotę 1.990.000,00 zł


ul. Ornontowicka (II ETAP)

Remont drogi powiatowej 5341S na długości 990 m wykonana za kwotę 1.759.374,40 zł

ul. Przemysłowa

Remont drogi powiatowej 5621S na długości 427 m wykonana za kwotę 1.345.551,02 zł

ul. Cmentarna

Remont drogi powiatowej 5627S na długości 430 m wykonana za kwotę 872.755,39 zł

ul. Ks. Pojdy

Remont odcinka drogi powiatowej 5613S na długości 402 m wykonana za kwotę 636.493,60 zł

ul. Furgoła

Remont drogi powiatowej nr 5343S na długości 470 m wykonana za kwotę 548.727,37 zł

ul. Prosta

Remont drogi powiatowej nr 5341S na długości 220 m wykonana za kwotę 406.159,33 zł

ul. Bełkowska

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S na długości 700 m wykonana za kwotę 398.000 zł

ul. Ks. Pojdy

Remont ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 5613S na długości 56 m wykonana za kwotę 83.641,69 zł

Pozostałe remonty drobne w kadencji 2014-2018

Pozostałe bieżące remonty nawierzchni, chodników, kanalizacji, wycinki drzew i inne prace drogowe wyniosły ponad 2.000.000 zł

Copyright © 2018  Marek Profaska. All Rights Reserved.