O mnie

Urodziłem się 2 kwietnia 1969 w Knurowie. Wraz z żoną Anną i córką Karoliną jesteśmy mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Pochodzę z tradycyjnej śląskiej rodziny. Ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w dwóch specjalnościach: Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw, Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze - indywdualny tok studiów w kierunku Wibroakustyka oraz podyplomowo Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Inżynieria i Zarządzanie Bezpieczeństwem, Zarządzanie Placówkami Oświatowymi. Zawodowo jestem związany z Politechniką Śląską, gdzie w roku 2001 obroniłem doktorat uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. W wyniku przeprowadzonego konkursu w roku 2002 zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Politechnice Śląskiej. Jestem autorem wielu publikacji zagranicznych i krajowych w zakresie ochrony środowiska, analiz uszkodzeń maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Jestem promotorem i opiekunem naukowym dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich. Otrzymałem zespołową Nagrodę Rektora za osiągniecia w dziedzinie naukowej oraz Nagrodę Dziekana za znaczący dorobek publikacyjny.

Pedagog
Pracując w szkołach podstawowych i gimnazjum, zawodowych i średnich zaszczepiałem w dzieciach i młodzieży fascynacje technologiami informatycznymi, przedmiotami zawodowymi ucząc wykorzystywać je w życiu codziennym. Jako wykładowca akademicki przekazuję młodym ludziom wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ochrony środowiska przed drganiami i hałasem oraz polem elektromagnetycznym, wibroakustyki, mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz metrologii.

Społecznik
Swoją wiedzę, umiejętności i czas chętnie poświęcam dla dobra społeczności lokalnych. 
Pełnię funkcje: 
Wicestarosty Powiatu Rybnickiego, 
Prezesa Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej,
Pełniłem funkcje:
Przewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki-Leszczyn w kadencjach 2007-2010 oraz 2010-2014,
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki-Leszczyn w kadencjach 2006-2007,
Wiceprzewodniczącego Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w kadencji 2010-2014. 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Dębieńsko w kadencjach 2004-2008 oraz 2008-2012.
Angażuję się w lokalne inicjatywy, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczne. 
Nie boję się wyzwań, jakim było chociażby przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów 700 - lecia Dębieńska, które odbyły się w 2006 roku oraz szeregu innych przedsięwzięć. 
Jestem organizotorem i animatorem wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz współautorem publikacji i wydawnictw związanymi z historią naszego regionu.


Podróżnik
Moją pasją są podróże.  Zarówno te bliskie pozwalających na odkrycie piękna naszego regionu, kraju jak i te dalsze ukazujące piękno świata. Piękna pobliskich zakątków, nie widocznych z okien samochodów przemykających głównymi duktami drogowymi. Podróży, które uczą szacunku do ludzi, ich zwyczajów i tradycji, które zmuszają do przemyśleń nad naszym dziedzictwem kulturowym, które pozwalają na refleksje nad codziennością, aby nie przemykała przez palce.

Copyright © 2018  Marek Profaska. All Rights Reserved.